Horyzont Zysku

Załóż lokatę
Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 0.2 % Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 20.00 PLN
Podatek od odsetek: 3.80 PLN
Odsetki po podatku: 16.20 PLN
Plusy
Array
Minusy
  • Obowiązkowe konto (ROR)
  • Oferta na nowe środki